Bli medlem?

Mulighet for medlemskap i Norwegian Rally Drivers Club ?

Stiftet i Monaco januar 1952 av de norske deltakerne i Rallye Monte-Carlo.

Styret består av:

President Hans Chr Bjerke samt styremedlemmer Arild Antonsen og Bjørn Lie

Sekretariat:

Norges Bilsportforbund, info@bilsport.no og info@rallyklubben.no

Hjemmeside: www.rallyklubben.no

Antall medlemmer: ca. 150

 

Formålet er å fremme et godt og sosialt klubbliv med forankring i den historiske delen av rallysporten.

Rally-Klubben har to faste møter i året på Scandic Solli KNA hotellet, Oslo. Andre aktiviteter er studieturer til f eks WRC runden i Sverige og Midnattsolsrallyt. Rally-Klubben avholder også i september hvert år et åpnet informasjonsmøte angående neste års Rallye Monte-Carlo Historique samt et kart og kjørebok møte tre uker før starten på Rallye Monte-Carlo Historique.

Regler for opptagelse av medlemmer i Rally-Klubben: Norwegian Rally Drivers Club.

1 – Søknad sendes som e-post til info@rallyklubben.no  med en kort CV om søkerens rally karriere og/eller tilknytting til rally sporten.

2 – Søkeren må ha deltatt i og fullført minst 3 internasjonale rally hvorav minst 1 utenlands. Internasjonale konkurranser av typen Classic, Historic, Historique som eks Rallye Monte-Carlo Historique kvalifiserer til søknad om medlemskap med samme referanse til antall deltakelser.

3 – Søkeren må være medlem av en klubb tilsluttet Norges Bilsportforbund.

4 – Søknaden avgjøres av Rally-Klubbens styre.

_