Medlemsmøte

 

GENERALFORSAMLING

Det innkalles til generalforsamling i Rally-Klubben:

Tid:     Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 19.00

Sted:   Scandic Hotell KNA, Parkvn. 68, Oslo

Dagsorden:

  1. Behandling av innkomne forslag
  2. Regnskap 2017
  3. Årsberetning 2017
  4. Valg av styre
  5. Valg av revisor
  6. Fastsette kontingent

Etter generalforsamlingen har vi følgende program:

 Program ikke fastsatt ennå.

Ca. kl. 20.00 serveres en god gammel ”Rally Viking”.

Pris kr ?,- inkl. drikke.

Påmelding innen mandag 22. oktober 2018 kl 15.00.

Tlf 23 05 45 00, eller info@bilsport.no

Deltakelse på generalforsamlingen er betinget av betalt medlemskontingent for 2018.

Med hilsen,

Hans Christian Bjerke                                   Arild Antonsen                      Bjørn Lie